ylläpitovaihe

Ylläpitopalvelullamme itseohjautuvuuden muutos helpottuu ja kehittyminen tulee näkyväksi.

  • Itseohjautuvuuden mittarit
  • Etenemisen näkyväksi tekeminen.
  • Yksilö- ja organisaatiotason itseohjautuvuuden edistyminen
  • Digitaalinen, integroitu ylläpitojärjestelmä
  • Johtamisen ja organisaation sisäisten palvelujen alusta LaaS 
  • Jatkuva tuki ja organisaatiokohtainen yhteyshenkilö
  • Muutoksen koordinointi