Tietosuojaseloste

Keitä olemme

Verkkosivustomme osoite on: http://algu.fi. Henkilötietolain (523/1999) 10§ mukainen rekisteriseloste
 1. Rekisterin pitäjä:
Algu Oy Y-tunnus 2281509-1 Kotipaikka: Tampere
 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nenne Amnell puh. 040-7026149 nenne.amnell@algu.fi
 1. Henkilörekisterin nimi
Algu Oy:n markkinointirekisteri
 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käytämme yhteystietojasi seuraaviin tarkoituksiin:
 • Lähetämme palveluumme ja tuotteisiimme liittyviä sähköpostitiedotteita olemassa oleville asiakkaillemme
 • Toteutamme erilaisia markkinointiin ja myyntiin liittyviä kampanjoita
 • Julkaisemme asiakkaiden testimoniaaleja ja referenssejä (kysymme tähän aina erillisen luvan)
 
 1. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan henkilön etu- ja sukunimi, henkilön sähköpostiosoite, henkilön puhelinnumero sekä henkilön edustama organisaatio, mikäli henkilö on sen ilmoittanut.
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterissä oleva henkilö on joko
 • jättänyt yhteystietonsa lomakkeella osoitteessa www.algu.fi
 • edustaa yritystä, joka on Algu Oy:n asiakas, jolloin tietolähde on Algu Oy:n asiakasrekisteri
 • sosiaalisessa mediassa asiakkaan osallistuessa arvontaan
 • Olemme olleet yhteydessä ja keskustelleet mahdollisesta yhteistyöstä
 • muuten ilmaissut suostumuksensa rekisteriin lisäämiselle
 
 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille henkilöille
 1. Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Algu Oy käyttää uutiskirjeviestinnässä yhdysvaltalaista MailChimp-sähköpostipalvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.
 1. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja perehdytettyjä rekisterin ylläpitämiseksi. Yhteystiedot säilytetään MailChimp-palvelussa.
 1. Tietojen tarkistusoikeus ja korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjattavat tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.
 1. Muut rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.