suunnitelmavaihe

Yrityskulttuurin myönteinen muutosprosessi tarvitsee tuekseen suunnitelmallisuutta. Itseohjautuvuutta ei saavuteta kerralla. Järkevä suunnittelu poistaa tieltä turhat esteet.

Tulokset syntyvät oikeaan aikaan kohdennettujen ja yksilöllisten täsmäpalvelujen avulla.

  • Kartoituksen perusteella valitaan tavoitteen kannalta merkittävimmät kehittämisalueet
  • Itseohjautuvuuden kehittämisprojektin toteutusehdotelma, rakenne ja kesto
  • Ehdotelma sopivimmista palveluista ja palvelupolusta
  • Vaikuttavuusarvionnin menetelmien ja mittareiden valinta
  • Reaaliaikainen arvionti ja palaute
  • Muutoksen seuranta ja tarvittava hienosäätö