profiilityökalut

Osaaminen ja vahvuudet näkyväksi profiilityöskentelyn avulla. 
Kompetenssien, motivaation ja viestintyylien ymmärrys auttaa sijoittamaan ihmiset oikeille paikoille. 
Voit myös paketoida osaamisesi ja vahvuutesi profilityöskentelyn avulla muille ymmärrettävään muotoon.

Profiilikyselyjen ja raporttien avulla lisäät ymmärrystä itsestäsi ja motivaation lähteistäsi. Ymmärrät paremmin myös oman toimintasi ja viestintätyylisi vaikutusta muihin ihmisiin. Saat vinkkejä mukauttaa viestintääsi siten, että tulet paremmin ymmärretyksi ja saat asiasi paremmin perille

Kaikissa profiileissamme on mahdollista valita useita kielivaihtoehtoja suomen kielen lisäksi.

Disc – vuorovaikutus-, kommunikaatio-, ja toimintatyyliprofiili sanoittaa työyhteisön yksilöiden erilaisia viestintätyylejä ja auttaa mukauttamaan viestintää.

RMP –motivaatioprofiili

RMP -motivaatioprofiili tuo näkyväksi 16 keskeistä, sinua motivoivaa tarvetta ja arvoa. Tunnistamalla omat motivaatiotekijät ymmärrämme paremmin itseämme ja keskitämme energiamme työssä oikeisiin asioihin.

OPQ –työpersoonallisuus kysely

OPQ-työpersoonallisuuskysely ja UCR –kompetenssiraportit

Löydä omat vahvuutesi ja keskitä energiasi oikein.

Saa oma viestisi ymmärtyksi!

DiSC-vuorovaiktus- kommunikaatio- ja toimintatyyliprofiili sanoittaa yksilöiden erilaisuutta. Profiili tekee näkyvksi sen miten kommunikaatiosi ja toimintasi työyhteisössä näyttäytyy muille. Yksilöllinen profiili sisältää vinkkejä miten voit mukauttaa omaa viestintääsi hankalissakin tilanteissa ja saat muut ymmärtämään viestisi paremmin. 

Kenelle: johtoryhmätyö, esimiestyö, tiimit, asiakasviestintä, myynti

Tutkituin ja tunnetuin vuorovaikutusprofiili. DiSC on markkinoiden ainoa, maakohtaisesti validoitu profiili, joka kuvaa kuinka yksilön luontainen käyttäytyminen ja toiminta näyttäytyy muille.

REISS MOTIVATION PROFILE

Ymmärrä motivaationlähteesi!
RMP -motivaatioprofiili tuo näkyväksi 16 keskeistä, sinua motivoivaa tarvetta ja arvoa.
Coachin kanssa käytävän keskustelun avulla selkeytät sitä miten motiivit vaikuttavat työssäsi ja koko elämässäsi.

Motiiviymmärryksen kautta voit oivaltaa, miten voit kehittää omaa työtehtävääsi tai miten opit keventämään stressikuormaasi.

Motiiviprofiilin avulla pystyt tekemään viisaampia valintoja oman hyvinvointisi ja menestyksesi tueksi!

KOMPETENSSIRAPORTTI

Löydä vahvuutesi ja keskitä energiasi oikein!

Näiden kyselyjen ja raporttien avulla saat omat työelämään liittyvät vahvuutesi sekä kehittämisalueesi kirkastetuiksi ja löydät niille sanoituksen. OPQ –työpersoonallisuuskyselyn avulla voidaan tuottaa useita, erilaisia raportteja, joihin kuuluvat mm. DAP kehittymisraportti ja myyntiraportti.

Kehittymisraportti antaa konkreettisia vinkkejä siitä, miten kehität luontaisia kykyjäsi tehokkaasti. Kompetenssiraportin avulla voit esimerkiksi kehittää omaa työtäsi vahvuuksiesi suuntaan.
Näitä kyselyjä käytetään laajasti rekrytoinneissa ja työn kehittämisessä ympäri maailmaa.