kartoitusvaihe

Kartoituksella selvitämme miten itseohjautuva organisaatio on ja mihin osa-alueisiin kannataa panostaa. Kartoitus ohjaa suunnitelmaa ja auttaa oikeiden palvelujen valinnassa

Organisaation itseohjautuvuuden nykytilan kartoitus voidaan tehdä monilla eri tavoilla ja menetelmillä. Kartoituksen laajuus ja käytettävät menetelmät räätälöidään jokaisella asiakkaalle erikseen yhteisen sopimuksen mukaisesti.

  • Algun sähköinen itseohjautuvuustesti
  • Aiemmin organisaatossa käytetyt mittarit ja kyselyt
  • Yksilökyselyt ja -haastattelut
  • Ryhmähaastattelut
  • Itseohjauvuuden osa-alueiden havainnointi organisaation arjessa
  • Coachingkeskustelut