Johtaminen

Hierarkia madaltuu ja samalla kommunikaatio lisääntyy. Itseohjautuvassa organisaatiossa johtajuus jakaantuu ja on siten monikollista. Tämä taas johtamiselta ennen kaikkea sujuvaa viestintää ja kommunikaatiota.

Itseohjautuvassa organisaatiossa johtajuus jakaantuu osaamisen, vahvuuksien ja projektien puitteissa eri tahoille. Siten onnistuneen kommunikaatio- ja viestintäosaamisen tärkeys korostuu entisestään.

Kun päätöksentekoprosessi madaltuu, tarvitaan selkeitä ja toimivia viestinnän ja kommunikaation malleja. Viestinnän ja kommunikaation osaamista voi kehittää täsmävalmennusten avulla tai johdon yksilö- tai ryhmäcoachingissa.

Itseohjautuva henkilöstö tunnistaa ja tiedostaa myös omat kompetenssinsa ja motivaationlähteensä. Tällöin myös sisäisiä palveluja voidaan tuottaa useammasta suunnasta.

Uudenlaista johtamista tukevat myös johtamisen alustat kuten LaaS. Olemme myös Vincit LaaS-asiantuntijaparteri.

Kunnossa oleva sisäinen vuorovaikutus ja itseymmärrys synnyttävät yritykselle myös tehokkuutta ja tulosta. 

Hyötyjä:

  • Yrityksen johto voi keskittyä  liiketoiminnan johtamiseen 
  • Henkilöstö voi pyytää ohjausta ja tukea myös muualta kuin esimiehiltä
  • Vahvuudet tulevat paremmin käyttöön ja työ tulee mielekkäämmäksi
  • Yrityksen sisäinen osaaminen tulee paremmin näkyväksi ja paketoitavaksi
  • Ihmisten työskennellessä vahvuuksien kautta työteho paranee
  • Luottamus yrityksen sisällä ja tiimeissä kasvaa