Business coaching

Coaching on yksi tuloksellisimmista ja toimivimmista henkilöstön kehittämisen menetelmistä. Coachingia hyödyntävien yritysten on todettu saavuttavan entistä parempia tuloksia sekä parantavan samalla henkilöstön sitoutumista ja työtyytyväisyyttä.

Systemaattisella coachingin hyödyntämisellä luodaan vähitellen itseohjautuvuutta sekä valmentavaa työkulttuuria, jossa oivaltaminen ja vastuunotto ovat merkittäviä osa koko toimintaa. Samalla myös työntekijöiden ajattelu- ja ongelmanratkaisutaidot tehostuvat.

Coaching vaikuttaa:

 • Kilpailukyvyn parantuminen yrityskulttuurin muutoksen kautta
 • Ajattelutavan ja toiminnan muutokset
 • Mittavia tuloksia muutosprosessien tukena
 • Sitoutumisindeksin nousu
 • Suorityskyvykkyyden ylläpitäminen
 • Luottamuksen lisääntyminen
 • Vastuunoton kasvaminen
 • Itseohjautuvuuden lisääntyminen
 • Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kasvu
 • Työelämän ja oman elämän tasapainottuminen
 • Vuorovaikutuksen parantuminen
 • Henkilöstöprosessien tehostuminen
 • Henkilökohtaisen ajankäytön kehittyminen

Coachingilla saavutetaan tuloksia

Coaching on erityisesti johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille suunnattu tulostavoitteellinen kehitysprosessi, jossa coach tukee valmennettavaa saavuttamaan muutostavoitteensa.