Avoimet valmennukset

Avoimia valmennuksia:  työelämäesiintyminen, 
vuorovaikutus ja viestintä sekä rakentava ja coachaava palaute

INNOSTU ESIINTYMISESTÄ!

Oletko työssäsi ihmisten kanssa tekemisissä esim puhujana, luennoitsijana tai tai vaikkapa esimiehenä? Pidätkö kokouksia tai koulutuksia työntekijöillesi?

Avoin esiintymistaidon pienryhmävalmennus antaa sinulle konkreettisia lisätyökaluja sanomasi perillemenon varmistamiseen. Pidä kuulija hyppysissäsi ja varmistu, että hän myös kuulee ja sisäistää sanottavasi. Vaikka ilmapiiri kurssilla on rento ja lämminhenkinen, kurssi on tehokas esiintyjyytesi avaaja ja kehittäjä. Kyse ei ole näyttelijäntyöstä tai päälle liimatuista esiintymisnikseistä vaan omien henkilökohtaisten vahvuuksien käyttöönotosta.

Valmennuksessa käydään harjoitteiden ja esimerkkien kautta esiintymistaidon perusteita sekä annetaan matkaevääksi myös esiintymisjännityksen helpottamiseen tarvittavia menetelmiä.

 

Valmentajat:

Teppo Virtanen (esimiesvalmentaja, business coach, MA) on tehnyt työtä esiintymisen saraalla myös kansainvälisesti. Hänellä on pitkäaikainen työura teattereissa sekä kokemus valmentamisesta ja esiintymistaitojen opettamisesta. Hänen valmennuksensa tunnetaan innostavuudestaan ja rohkaisevuudestaan, esiintymisen tekniikkaa unohtamatta. 

Nenne Amnell (johdon valmentaja, business coach, NLP Master, KM) työskentelee esimiesten ja asiantuntijoiden kanssa ammatillisen esiintymisen parissa. Nenne on aiemmin työskennellyt radiossa ja yritysten tapahtumatuotannossa. Nennen erityisosaamista on puheviestintä sekä vuorovaikutteisuuden rakentaminen.

 

 

Esiintymistaidon valmennuksen osa-alueita ovat:

Suunnittelu

 • esityksen suunnittelu ja valmistelu
 • esityksen kohderyhmä
 • puheen tai esityksen rakenne
 • vuorovaikutteisuuden suunnittelu
 • esiintymisjännityksen helpottaminen

Esiintymistilanne:

 • tilan haltuunottaminen
 • äänellinen vakuuttaminen
 • mitä viestin sanattomasti
 • henkilökohtaiset keholinjaukset esiintymistilanteissa
 • vuorovaikutuksen rakentaminen kuulijoiden kanssa
 • kiinnostuksen ylläpitäminen
 • palautteen merkitys ja palautteen pyytäminen

Ammatilisen esiintymisen valmennus – Innostu esiintymisestä –pienryhmävalmennus.

Sanallisen ja kehollisen viestinnän valmennus, jossa hyödynnetään omia luontaisia vahvuuksiasi.

RAKENTAVA JA RATKAISUKESKEINEN PALAUTE

Valmennuksen sisältöjä:

 • Palautteenannon nelikenttä
 • Varhaisen puuttumisen käytänteet ja mallit
 • Haastavien tilanteiden psykologiaa
 • Vaikeiden asioiden puheeksiotto
 • Haasteelliset puheeksiottotilanteet ja niiden onnistunut läpivienti
 • Valmiiden palautemallien mahdollisuudet ja haasteet
 • Oman tyylin mukauttaminen eri tyyleille haastavissa palautteenantotilanteissa
 • Mitä viestin kehollani haastavissa tilanteissa
 • Arvostavan palautteen mallit
 • Coachaava palaute
 • Ratkaisukeskeinen viestintä
 • Sovittujen toimenpiteiden seuranta ja seurannan merkitys
 • Onnistumisen arviointi

Palautteita valmennuksista

Koulutus oli erittäin tarpeellinen ja innostava. Rennossa ilmapiirissä oli helppo antautua oppimaan ja saamaan vinkkejä omaan esiintymiseen, sen sisältöön ja kehonkielen hallintaan. Suosittelen lämpimästi niin konkareille kuin vähemmänkin esiintyneille.
Kimmo
Kurssi oli erittäin antoisa ja käytännönläheinen. Harjoitusten kautta sain konkreettista palautetta omasta esiintymistyylistäni, mistä on valtavasti hyötyä kun pidän luentoja työni puolesta. Tunnelma kurssilla oli avoin, kannustava ja iloinen!
Virva